Thương Nhớ Đồng Bưng

Ngồi ở đây, kêu ơ kho quẹt chấm đọt choại, gọi tô canh tép đồng nấu lá me non, hay ăn cái Bánh Xèo, Bánh Khọt là cả một trời ký ức ùa về.

Tôi muốn đưa bạn quay về ký ức tuổi thơ, quay về miệt đồng bưng thương nhớ.

Quởn quởn mời bạn tới chơi

Hẫy cho Bếp Nhà biết nhu cầu của bạn